Privacybeleid

 

 

Om deze Privacyverklaring volgens de regels beknopt en transparant te houden geven wij het puntsgewijs weer.
Identiteit: Bowisse, tevens handelend onder de naam Houtbouw Neede, Kisvelderweg 1-3, 7161 LC Neede. KvK 66228034.
Voor verdere gegevens en contact verwijzen wij je naar onze 
contactpagina.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw gegevens:

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen.

Duur van de opslag:

Je gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen in ons financiële pakket en jouw contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zullen wij je gegevens verwijderen. Voor de financiële administratie gelden de wettelijke bewaartermijnen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:

Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien. Door een mail te sturen aan info@bowisse.nl kun je ons een verzoek doen van inzage, correctie of verwijdering. Wij zullen je in dat geval wel vragen om je te identificeren. Bowisse zal in dit geval binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Bij schenden van de regels heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens:

Je gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt tenzij de wet dit verlangt. Alleen indien wij genoodzaakt zijn om werk uit te besteden aan specialisten zullen wij voor een beperkte periode externe partijen toegang verlenen tot uw gegevens. De toegang tot deze gegevens zal direct beëindigd worden op het moment dat de toegang niet meer nodig wordt geacht.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

 

Beveiliging van jouw gegevens:

 

Gebruik van jouw gegevens:

Bowisse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door jouw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel afnemer te zijn of worden van Bowisse ga je ermee akkoord dat Bowisse jouw gegevens overeenkomstig dit Privacyverklaring gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of afnemer van ons zijn. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of producten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om je aan te melden voor een of meerdere activiteiten van Bowisse. Indien je klant bent van Bowisse gaan wij er van uit dat je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, behalve indien jij je uitschrijft of op andere wijze laat weten hier geen prijs op te stellen.

Gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze dienstverlening. Om je bij het bezoek aan een website van Bowisse te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door jou aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Bowisse niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Bowisse geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen onze privacyregels wijzigen. Op deze pagina kun je daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zullen we deze met onze klanten communiceren.

Versie: mei 2020

    ×